Slider Img

Türkmenistanyň Prezidenti
SERDAR BERDIMUHAMEDOW

"Biz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň ornaşdyrylmagyna geljekde hem ünsi jemläris"

Giňişleýin
Slider Img

"Türkmenaragatnaşyk" agentligi

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly edara

Giňişleýin
Slider Img

2023-nji ýyl -

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»

HYZMATLARYMYZ

Ýeke-täk döwlet hyzmatlarynyň portaly

Döwlet hyzmatlar portaly - bu raýatlara döwlet hyzmatlary baradaky maglumatlary almaga ýardam berýän ýeke-täk internet portalydyr.

e.gov.tm

HYZMATDAŞLARYMYZ