HABARLAR

«Türkmentel-2019» halkara sergisi


 Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň

                                      «Türkmentel – 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty.

       Ýurdumyzyň maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalar ulgamynda ýetilen üstünliklerini görkezmek maksady bilen, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2019-nji ýylyň 27-28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherinde  Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel-2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty geçirilýär.

       “Türkmentel - 2019” – sebit boýunça maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalar ulgamyndaky iň uly çäreleriň biri bolup, ýokary tehnologiýalar, innowasiýalar we telekommunikasiýa ugry boýunça täze üstünlikleri, tejribeleri we pikirleri ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligini berýär. Eksponentler, özleriniň iň ýokary üstünliklerini görkezmek bilen, telekommunikasiýa sektoryna biznes ýoretmekde täze mümkinçilikleri we işewürlik hyzmatdaşlygy ýola goýup, gelejekdäki şertnamalarda we taslamalarda dürmuşa geçiriler.

       Biz Sizi hem, Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel - 2019” atly XII halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylaryň hatarynda hoş gördük.

       «Türkmentel-2019» sergisi we ylmy maslahaty boýunça guramaçylyk komieti ähli soraglar boýunça goldaw bermäge taýýar. Sergi we ylmy maslahat barada soraglar boýunça aşakdaky telefon belgiler boýunça habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

       Telefon-(+99312) 449000, 449099, 449191, 449393(Fax)                         

       E-mail: techdep@telecom.tm mincom@telecom.tm

                               Biz sizi gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçiriljek Telearagatnaşyk,

                              telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň

                   «Türkmentel – 2019» atly XII halkara sergisinde we ylmy maslahatynda görmäge örän şat.

                                                                             Hoş   geldiňiz!