НОВОСТИ

Daşky internet kanallarynyň giňeldilmesi hakynda HALKARA BÄSLEŞIGI


Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi

Daşky internet kanallarynyň

giňeldilmesi hakynda

HALKARA BÄSLEŞIGI 

yglan edýär

 

            Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arzany bermeli we tender resminamalar bukjany almaly. Pul serişdeleri geçirmek üçin hasap ýazmaça arza berilende görkeziler. Tender resminamalary aýratyn 2 bukjada (tehniki we täjirçilik) ýerli wagt boýunça 17:00-dan we  bildiriş berilen wagtyndan 30 günden giç bolmadyk wagtda berilmelidir.

 

Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi: Arçabil şaýoly,jaý-88.

744036, AşgabatTürkmenistan

тел:    (+993 12) 44 90 75

факс: (+993 12) 44 93 93.