«Türkmenaragatnaşyk» agentligi barada


«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň garamagynda 22 sany kärhana bar we olar:

 • «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy we 5 sany welaýat kärhanalar;
 • «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy we 4 sany welaýat kärhanalar;
 • «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Kiberhowpsuzlyk gullygy;
 • Döwlet feldýeger gullygy;
 • «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullygy;
 • Politehniki orta hünär okuw mekdebi;
 • «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Kosnos müdürligi;
 • "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;
 • «Türkmentehnolgurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;
 • «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;
 • «Türkmen hemrasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;
 • «Bagtyýar» hojalyk jemgyýeti;
 • Türkmenistanyň «Milli utgaşdyryjy domen merkezi» hojalyk jemgyýeti
«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.