Daşky internet kanallarynyň giňeldilmesi hakynda HALKARA BÄSLEŞIGI


                                                                                               Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi

                                                                                                       Daşky internet kanallarynyň

                                                                                                           giňeldilmesi hakynda

                                                                                                        HALKARA BÄSLEŞIGI 

                                                                                                                yglan edýär

 

            Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arzany bermeli we tender resminamalar bukjany almaly. Pul serişdeleri geçirmek üçin hasap ýazmaça arza berilende görkeziler. Tender resminamalary aýratyn 2 bukjada (tehniki we täjirçilik) ýerli wagt boýunça 17:00-dan we  bildiriş berilen wagtyndan 30 günden giç bolmadyk wagtda berilmelidir.

 

Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi: Arçabil şaýoly,jaý-88.

744036, Aşgabat, Türkmenistan

тел:    (+993 12) 44 90 75

факс: (+993 12) 44 93 93.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.