Türkmenaragatnaşyk” agentligi


       “Türkmenaragatnaşyk” agentligi hünär derejesine deslapdan baha bermek üçin arzalary kabul etmek möhletini 1,2,3 bukjalar boyunça 2019-njy ýylyň 8-nji iýulyna we 4,5,6 bukjalar boýunça 2019-njy ýylyň 30-njy iýulyna  çenli uzaldylýandygy barada dahylly taraplara habar berýar.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.