TELEKOMMUNIKASIÝA TORUNY GIŇELTMEK


                                             TELEKOMMUNIKASIÝA TORUNY GIŇELTMEK

                             TASLAMASY BOÝUNÇA SATYN ALMAK BARADA ÝÖRITE HABAR     

 

       (öýjükli we stasionar aragatnaşyk toruny ösdürmek,  Uniwersal billing ulgamyny ornaşdyrmak,

    maglumat geçirişiň ýokary tizlikli ulag torunyň gurluşygy, FM radioýaýradyşyň çäklerini giňeltmek,

                  radioýygylyklar toplumyna gözegçilik etmek boýunça milli merkezini döretmek)

 

                                                          Maliýe belgi IDB:TKM-1008

         “Türkmenaragatnaşyk” agentligi indiki görkezilen bukjalar boýunça hünär derejesine deslapdan

baha bermek üçin arzalary kabul etmek möhletiniň uzaldylýandygy barada dahylly taraplara habar berýär

         

       Aşgabat şäherinde, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda TM Cell operatoryň öýjükli aragatnaşyk toruny ösdürmek; Aşgabat şäher telefon ulgamy we TM Cell üçin billing ulgamyny we multiserwis platformany giňeltmek we kämilleşdirmek; Türkmenistanda FM radioýaýradyş toruny ösdürmek bukjalar boýunça 2019-njy ýylyň 8-nji iýulyna çenli.

       Fiksirlenen telefon toruny giňeltmek; Maglumat geçiriş multiserwis toruny kämilleşdirmek (Internet); Radioýygylyklar toplumlaryny dolandyrmak we gözegçilik etmek boýunça milli merkezi döretmek bukjalar boýunça 2019-njy ýylyň 30-njy iýulyna çenli.

           Bank hasaby:

«Turkmenaragatnashyk» Agency of the Ministry of Industry and Communication of Turkmenistan

88 Archabil Avenue, Ashgabat, Turkmenistan, 744000

Beneficiary Bank: SCBT «TURKMENBASHY»

ASHGABAT, TM

SWIFT:INVATM2X

Account: 04-441-516

Transit currency account for tenders: 28902840130427300166000

Intermediary Bank: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

SWIFT: BKTRUS 33

MFO: 390101304

Tax code: 101161000271

Salgy:

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi

Türkmenistan.  Aşgabat şäheri. Arçabil şaýoly, 88 belgili bina

Tel.: +993 12 449000, +993 12 449095

Faks: +993 12 449393

E-mail: pmu@online.tm

Web site: www.mincom.gov.tm

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.